Kontakt: Kastanie Alle 13, 6400 Sønderborg. Tlf.: 60 63 19 99 Mail:info@jesperfriberg.dk

Menneskets psyke og dets handlemønstre har optaget mig i mange år. Jeg har en bred erfaring med at arbejde
med mennesker fra forskellige jobtyper, og dermed fra forskellige vinkler af livet.
Jeg er 43 år, og bor i det sønderjyske. 

Her under er et kort CV som indeholder de relevante forhold omkring mit terapeutiske virke.


Uddannelse:

2011		Uddannelse i Praktisk Livsfilosofie modul 2 af 2.
2011		Uddannelse i Praktisk Livsfilosofie modul 1 af 2.
2010		Mediator kurser, ved Hans Boserup
2010		NLP 4 år Psykoterapeut
2008		NLP 3 år Counselor
2007		NLP 2 år Master Practitioner
2006		NLP 1 år Practitioner
2006		Socialpsykiatri Intro
1999		Silva Metoden
1994		Oure Idrætshøjskole:
		Træner- og instruktørkursus
		Psykologi, pædagogik og kommunikation
		Anatomi, fysiologi og træningslære

Beskæftigelse:

2008 - 2012	I Pædagogstilling på fritidshjemmet Stjernen
2006 - 2008	Omsorgsmedhjælper på Flintholm
2006 -		Psykiatrimedhjælper på Kærbo
2006 -  		Omsorgsmedhjælper på Strandhjem
2005 - 2006	Døgninstitutionsmedhjælper på Sønderborg Ehvervsskole